Dersom en tann mangler er det normalt mulig å sette inn et implantat.  Det forutsetter at man har nok kjeveben av god kvalitet.

Dersom en tann mangler er det normalt mulig å sette inn et implantat.  Det forutsetter at man har nok kjeveben av god kvalitet. Litt forenklet kan man si at en skrue av titan festes inni selve kjevebenet.  På dette implantatet kan man så sette på en kunstig tann (tannkrone) eller en tannbro .  Man kan også feste en løs tannprotese (gebiss) på et slikt implantat. Da må man ha minst 2 implantater.  Implantatbehandling har vist seg å være svært holdbart.  Dersom det gjøres riktig.  Dette er avansert behandling som forutsetter at operatøren gjør det ofte for at resultatet skal bli godt.  Vi har valgt å henvise implantatbehandling til en kollega som gjør slik behandling flere ganger i uken.

Læs mere
Bestill time