Dersom et hull i en tann blir stort og dypt kan det bli nødvendig å rotfylle tannen.

Dersom et hull i en tann blir stort og dypt kan det bli nødvendig å rotfylle tannen.  Da må tannlegen fjerne tannens marg som befinner seg i et hulrom i midten av tannen.  Noen tenner er enkle å rotfylle.  Det gjelder fortenner, hjørnetenner og de fleste små jeksler.  De store jekslene har normalt flere røtter og en mer krevende indre anatomi.  Derfor er det mer arbeid å rotfylle disse.  Og prisen blir da høyere.  Over 90% av rotfyllingene blir vellykket.  Noen få må gjøres om.  Det er heldigvis svært sjelden at man må trekke en rotfyllt tann på grunn av mislykket rotfylling.

Læs mere
Bestill time